Auperdal 24, 5657 ER, Achel

Tel: +31 249 2323

Meer dan één pensioenregeling

Er zijn veel bedrijven met meer dan één pensioenregeling. Vaak zijn er meerdere regelingen als een ondernemer meerdere ondernemingen in de loop der jaren heeft gekocht. Het harmoniseren van de pensioenregelingen is vaak niet eenvoudig en niet altijd mogelijk. In de praktijk wordt het harmonisatietraject mede door de complexiteit vaak uitgesteld. Niet eenvoudig, te tijdrovend enzovoort. 

Vernieuwing pensioenstelsel

Gelukkig is nu het moment gekomen om bij de vernieuwing van het pensioenstelsel meteen een harmonisatieslag te slaan. Al is het alleen maar om te voorkomen dat er nog meer pensioenen tot stand komen omdat de harmonisatie wederom wordt uitgesteld en er (indien mogelijk) gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde eerbiedigende werking. Een eerbiedigende werking houdt in dat er een knip plaatsvindt; de huidige werknemers blijven in de huidige regeling en de nieuwe werknemers krijgen een andere regeling. Per overgenomen besloten vennootschap (B.V.) gescheiden. 

Stel, er waren eerder vier besloten vennootschappen met in totaal vier pensioenregelingen, na de transitie zijn dat er per besloten vennootschap twee pensioenregelingen. Dat maakt in totaal acht regelingen. Dat lijkt mij niet verstandig. Het wordt zo steeds onoverzichtelijker en moeilijker uit te leggen tussen collega’s. 

Pensioenhulp geboden  

Bij de harmonisatie kan ik prima helpen. Het is een complex vraagstuk waarbij ik mij als een vis in het water voel. Er moet niet alleen naar het ouderdomspensioen worden gekeken maar ook naar het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Andere pensioenvraagtukken dan de pensioentransitie zijn ook welkom. Zie voor een overzicht van de diensten die ik aanbied mijn homepage.

  

 

Schuiven naar boven